وقتي ميام تو اتاقم و ماه كوچم رو روشن ميكنم و منتظر ميشم تا درخشش كامل بشه .فقط به اميد اينكه ستاره قشنگم تو اون سياهي رنگ ، چشم نوازي بكنه .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ولي افسوس باز هم امشب ستاره من نوري نداشت . شبم بدون ستاره ام ديگه ارزش ماندن نداره .

كنار ماه خاموشم صفحه سپيدي رو براي نوشتن انتخاب ميكنم و دلتنگيهايم رو با اون تقسيم ميكنم .

دلتنگي كه از نبودن تو به دل كوچك و كم طاقتم وارد شده .

   

 

  

/ 0 نظر / 8 بازدید