روزی رسد که در نبودم

نالان و گریان

برسی برسرکویم

التماس برای لحظه ای دیدار

اشک فراق

برای ثانیه های خفته در خواب

اما

دریغ از فرصتی برای جبران

/ 0 نظر / 7 بازدید