دوست دارم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

رقص باد، ما بين ساقه هاي طلائي گندم رو ، دوست دارم .

عطر خوش گلهاي بهاري رو ، دوست دارم .

ريزش برگهاي زرد پاييزي رو ، دوست دارم .

صداي افتادن قطرات اب روي صخره هاي سنگي رو ، دوست دارم .

صداي دويدن اب ما بين سنگ فرشهاي رودها رو ، دوست دارم .

پائين اومدن قطرات بارون از اسمون ابي رو ، دوست دارم .

صداي قارقار كردن كلاغهاي توي پارك رو ، دوست دارم .

پرواز سريع سنجاقكهاي توي كوه رو ، دوست دارم .

صداي برخورد محكم موج دريا به صخره ها رو ، دوست دارم .

خبرهاي قاصدك هاي كوچولوي تو هوا رو ، دوست دارم .

ستاره هاي كوچيك تو اسمون رو ، دوست دارم .

صداي هو هوي باد ما بين چمنزار رو ،دوست دارم .

پروازدسته جمعي  پرستوهاي مهاجر رو ، دوست دارم .

حركت مخالف ماهي ازاد تو رودخانه  رو ، دوست دارم .

خونه سبز و قشنگ لاك پشت سنگي رو ، دوست دارم .

شكلهاي رويايي و نرم ابرهاي تو اسمون رو ، دوست دارم .

چقدر خوبه كه اين همه چيزهاي دوست داشتني وجود داره .

چقدر خوبه كه بتونيم همه از اين چيزهاي خوب، به خوبي استفاده كنيم .

چقدر خوبه همه بتونيم خوب ببينيم . خوب زندگي كنيم .

چقدر خوبه كه همه بتونيم خوب بودن رو به سادگي معني كنيم .

/ 2 نظر / 12 بازدید
اشکان

بازم سلام ... قلمت خيلی روان و زيباست ... واقعاْ لذت بردم .... سبزسبز باشی و پايدار.

تنها با الهه شب

سلام نوشته قشنگی بود. و نگاهت به خوب بودن از اون قشنگ تر.بای بای